top of page

tors 19 sep.

|

Stockholm

Toppcoach ICF Level 1

Utbildningen för dig som vill bli professionell coach eller som chef ta ditt ledarskap till nästa nivå.

Toppcoach ICF Level 1
Toppcoach ICF Level 1

Tid och plats

19 sep. 2024 09:00 – 19 dec. 2024 16:00

Stockholm, Investering: 44 900 kr exkl moms

Om utbildningen

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. Det praktiska och teoretiska innehållet samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Deltagarna blir Diplomerade coacher vid genomförd och godkänd examination. Utbildningen är ackrediterad av ICF och innehåller allt du behöver, inklusive 10 mentortimmar, en del av din egen praktik och förberedelser för det skriftliga prov som ICF utfärdar för certifieringen. 

Utbildningens mål

- Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s Level 1.

- Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser.

- Kompetens att kunna använda coaching som en metod i det egna ledarskapet.

- Avancerade samtalsstrukturer för coaching.

- Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra utanför yrkesrollen.

- Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.

- Verktyg för att känna igen och utveckla sin egen coachstil.

Modulerna har, förutom praktisk träning, bland annat följande övergripande teoretiska delar:

12-13 sep Modul I:

Coachingens grunder, coachingprocessen, tillit och förtroende, inventerande och coachande frågor, etik.

3-4/10 Modul II

Korta och långa coachingöverenskommelser, core coaching, värden, direkt kommunikation coachingnärvaro, förändring och inre transition, mål och vision.

7-8/11 Modul III

Fördjupade frågetekniker, skapa medvetenhet, coachens olika roller, motivation, övertygelser, bryta mönster, feedback.

28-29/11 Modul IV

Olika coachingstilar, hantera framsteg och ansvarstagande, självinsikt marknadsföring, verktygslåda

12/12 Examinationsdag

Praktisk examination

Utbildningen hålls av Lars Sjödin, Magnus Quensel och Peter Cederqvist i samarbete med KC Group. 

Lars har en Magisterexamen i ledarskap, certifierad PCC inom ICF och ICC certifierad coach och NLP Trainer inom The Society of Neuro-Linguistic Program. Han har under många år arbetat på Bosön med idrottspsykolog inom svenska elitidrottsledarutbildningar och har under 20 års tid kombinerat lärdomar från idrotten in i näringslivet och vice versa.

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach inom ICF samt ICC certifierad coach och NLP Master

Practitioner. Han har under många år arbetat med ledarutveckling, chefscoaching samt karriärutveckling inom svenskt näringsliv och offentilig sektor. 

Magnus är beteendevetare och certifierad PCC inom ICF. Han har under många år utbildat inom hans specialistområden coaching, mindfulness, självledarskap och flow. 

Utbildningen genomförs i ett samarbete med KC Group.

bottom of page