© 2020 Lars Sjödin Network

Coaching

Coaching har sedan millenieskiftet haft en enorm utveckling runt om i världen. En av de stora framgångsfaktorerna är det unika partnerskap med klientens autonomi i fokus som äkta coaching erbjuder.  Kortfattat och kärnfullt kan coaching beskrivas en interaktiv process som hjälper individer att utvecklas snabbare genom sina egna inneboende resurser. Processen leder bland annat till att individen tydliggör sina mål, fattar bättre beslut och utnyttjar sina naturliga styrkor i konkreta handlingar.

 

Våra professionella coacher är tränade att lyssna, observera och situationsanpassa sin approach efter klientens behov. Coacherna använder sig av tre huvudsakliga inriktningar, mer om dessa kan du läsa här nedan. 

Coaching
klassisk metodik
Coaching
NLP metodik
Coaching
agil metodik