top of page
Business%25252520Meeting_edited_edited_e
Coaching

Att framgångsrika människor idag har en personlig coach är mer en regel än ett undantag. Oavsett vilken position du har eller vilket område du är verksam inom kan coaching hjälpa dig att utvecklas genom att lösa problem, bli bättre och nå dina uppsatta mål.

Coaching är en process som hjälper individer att utvecklas snabbare genom sina egna inneboende resurser. Processen leder bland annat till att den som blir coachad tydliggör sina mål, fattar bättre beslut och utnyttjar sina naturliga styrkor i konkreta handlingar. 

Våra coacher är erfarna, välutbildade och kan situationsanpassa sin approach efter klientens behov. Alla är certifierade inom International Coaching Federation (ICF) eller International Coaching Community (ICC). Coacherna använder sig av tre huvudsakliga inriktningar som du kan läsa mer om nedan. 

Klassisk
Metodik

Klassisk coaching är ett bestämt sätt att arbeta med en uppsättning redskap och tekniker för att skapa effektiva samtal där klientens självbestämmande och egna svar är i fokus. Coaching är särskilt framgångsrikt när den som blir coachad har kompetens och motivation eftersom metodiken bygger på att klienten är experten på sin egen tillvaro.

 

Utgångspunkten och coachens verktyg är i huvudsak kraftfulla och effektiva frågor som får klienten att ta nya perspektiv vilket i sin tur ger nya insikter. Även andra instrument som bedöms vara lämpliga för påskynda utvecklingsprocessen används. Alla verktyg utgår dock helt och hållet utifrånklientens situation och önskemål.

NLP
Metodik

Coaching med NLP-metodik kombinerar klassisk coaching med en rad olika tekniker och metoder som tagits fram när man studerat framgångsrika människor inom olika områden. För att se hela klienten i sitt sammanhang utgår coachen ifrån de så kallade Logiska Nivåerna. Förändringar kan ske på olika nivåer och NLP hjälper klienten att göra förändringar på rätt nivå. 

 

NLP handlar om att hitta skillnaden som gör skillnaden i klientens strävan mot ett önskat resultat. Eller som man också kan uttrycka det: processen är mer fokuserad på vad som kvalitativt fungerar för den enskilde individen än vad som är "sant" enligt kvantitativ forskning.

 

Agil
Metodik

Coaching med agil metodik är i grund klassisk coaching, men med inslag av utbildande moment där coach och klient arbetar tillsammans i cykler för att optimera klientens utveckling och måluppfyllelse. I detta upplägg gör klienten en DISC-analys som är riktad mot yrkesrollen. Den är ett hjälpmedel för en del av de insikter och uppgifter som skapas.

En skillnad mellan klassisk och agil coaching är att den agila ibland går från ren coaching till att vara utbildande med konsultativa inslag. Denna typ av coaching passar dig som vill öka din beteendeflexibilitet och effektivisera din kommunikation.

bottom of page