BÖCKER

BETEENDET FRAMFÖR ALLT

(andra upplagan)

Har du någonsin önskat att det fanns små enkla knep som kunde lösa några av dina mest vanliga ledarskapsdilemman? Vill du veta varför vissa saker är så energikrävande för dig när andra ledare tycks hantera dem utan större ansträngning? Skulle det vara hjälpsamt för dig att få utveckla din ledarstil utan att för den skull behöva bli en annan person? Innehållet i denna bok kan ge dig svar och tips omkring bland annat dessa frågor och många fler kopplat till ditt operativa ledarskap.

Boken är till för dig som vill:

 • fortsätta vara resultatinriktad och samtidigt utveckla din relationsmässiga fingertoppskänsla

 • fortsätta vara inspirerande och samtidigt utveckla din konkreta handlingskraft

 • fortsätta vara planerande och samtidigt utveckla din spontana lösningsförmåga

 • fortsätta vara högt kvalitetsinriktad och samtidigt utveckla ditt okonventionella tänkande

MIND YOUR BEHAVIOUR

Have you ever wished that there were some easily applicable actions you could take as a leader to solve everyday dilemmas? Do you want to know why certain things are more energy draining for you when other leaders seem to be comfortable in the same situations? Would it be helpful to know how to develop your leadership style without feeling you have to become someone else? This book will give you answers and tangible tips. 

 

This book is for those of you who want to

 • continue to be result-oriented and at the same time develop your ability to be cooperative

 • continue to be inspiring and at the same time develop your ability to be more pragmatic

 • continue to be well-planned and at the same time develop your ability to be more spontaneous 

 • continue to focus on high standards and at the same time develop your ability to be more unconventional

DISC

(tredje upplagan)

Varför är det så svårt att kommunicera med vissa människor? Och ännu viktigare, vad kan du göra för att överbrygga dessa kommunikativa hinder och förbättra dina relationer till andra?

 

Sättet vi kommunicerar på hänger ihop med vårt sätt att agera och våra beteendemönster påverkar vårt sätt att kommunicera. DISC - en stilstudie av beteenden, kommunikation och påverkanspsykologi presenterar den framgångsrik DISC-teorin på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Genom bokens praktiska approach får du verktyg för att hantera och arbeta mer effektivt med andra människor. I denna tredje upplaga finner du ett nytt avsnitt, samt flera tillagda kopieringsunderlag för att analysera beteenden på ett enkelt sätt. Några delar ur bokens innehåll:

 • kartlägg dina egna beteende - och kommunikationspreferenser och förstå andras sätt att agera och reagera på ditt sätt att kommunicera

 • dina egna och andras kommunikation styrkor och svagheter

 • läs av andra människors föredragna sätt att kommunicera

 • tekniker för att skapa bra kontakt med andra- hitta "rätt" argument för att kunna påverka andra i en viss riktning

 • olika beteendemönsters påverkan på kultur och gruppdynamik.

LEDARSKAPETS 4:e DIMENSION

(tredje upplagan)

En bok som samlat många idéer från många ledarskapskonsulter i kombination av modeller och forskning omkring ett operativt ledarskap. 

Flera av bokens exempel är beskrivna utifrån ett idrottsligt perspektiv, men kan direkt översättas till exempelvis skola eller näringsliv. Ur ett påverkanspsykologiskt perspektiv söker boken svar på vad som fungerar, varför det fungerar och hur du kan använda det som fungerar.


Några centrala delar ur bokens innehåll:

 

 • Det personliga ledarskapet - att förstå och leda sig själv

 • Det motiverande ledarskapet - att skapa och bibehålla motivation

 • Det målinriktade ledarskapet - att arbeta med mål och vision

 • Det coachande ledarskapet - att använda coaching i ledarrollen

 • Det stilfulla ledarskapet - att anpassa sin ledarstil

 • Det lagledande ledarskapet - att förstå gruppdynamik och leda team

DISCOLOGI

Hitta dig själv utan att ta det personligt

Glöm allt du läst om enfärgade människor. Vi har alla våra favoritpreferenser, vilka är dina? 

 

Använd DISC för att få ut det bästa av dig själv. Lyft fram dina sämre sidor, konfrontera dem, hitta alternativa beteenden och öka din komfortzon. 

 

DISCOLOGI är inget du tar personligt. Det är något du tar (in)ställning till. 

 

Håll ögonen öppna för ny bokrelease. 

Planerad utgivning årsskiftet 2020/2021

TÄNK OM

(Slutsåld)

2001 debatterades det flitigt om huruvida social kompetens skulle vara ett ämne i skolan eller inte. Att social kompetens är en grundpelare för framgång i såväl arbetsliv som privatliv är en självklarhet men diskussionen har stod kring hur man på ett meningsfullt sätt kan arbeta med begreppet i skolan. Här är boken som gör det möjligt.

 

Tänk om! är en handbok för alla lärare som vill förstå och arbeta med sitt eget ledarskap i undervisningssituationer. Tänk om! är dessutom ett praktiskt verktyg för att arbeta med frågor kring social kompetens i klassrummet integrerat i olika ämnen. I boken behandlas områden som kommunikation, kunskapssyn, gruppdynamik, etik och personlig utveckling.

 

Där finns också många så kallade "starters" och övningar att användas i klassrummet integrerat i ämnesundervisningen. Tänk om! lämpar sig i alla utbildningsammanhang där frågor kring social kompetens står i fokus och självklart också för lärarutbildning.

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network