NÄTVERKET

Det bästa av de bästa!

Det finns de som tror att ledarutbildningar är bortkastade pengar, att konsultinsatser inte förändrar någonting. Vi vet att utbildningar kan vara ytterst hjälpsamma, vi vet också att konsultinsatser kan vara avgörande för utveckling och tillväxt. Och framförallt vet vi hur man gör för att få den bästa effekten. Utifrån era behov, i stora såväl som små organisationer, utbildar och utvecklar vi ledare och medarbetare genom längre program, kortare konsultinsatser och inspirationsföreläsningar.

I vårt nätverk ingår bland annat pedagoger, psykologer, coacher organisationskonsulter och beteendevetare. Vi skräddarsyr teamen med omsorg för vi tror inte att framgångsrika konsult- eller utbildarteam i första hand består av en statisk grupp. Vi vill kunna erbjuda många möjliga kombinationer av både konsult- och utbildarteam. Olikheter berikar och därför tror vi på att ha en bred flora av erfarenhet, kunskap och kompetens. Nätverkets medlemmar är således inte stöpta i samma form med samma utbildning och erfarenhet. 

Vi tror att det bästa teamet skapas utifrån tillit, öppenhet, ansvar och samarbete. Just därför har vi en arbetsmodell som gör att vi snabbt kan sätta ihop unika konsult- och utbildarteam som baseras på dessa grundläggande byggstenar. Lägg därtill att vi genom vår mission och våra värderingar ständigt strävar efter att nå vår vision.

Det bästa av de bästa, för alla överallt, närsomhelst.

Att hjälpa organisationer, team och individer att bli excellenta genom

 livslångt lärande i ett hållbart prestationsklimat.

Driv 

Inspiration

Stabilitet

Kvalité

LARS SJÖDIN

Grundare och samordnare

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network