Unity%252520and%252520teamwork%252520con

Nätverket

En del tycker att alla kan arbeta som konsult, oavsett om man har spetskompetens eller inte. Det kan man säkert, men inte hos oss. I vårt nätverk arbetar konsulter, pedagoger, psykologer, coacher, beteendevetare och organisationskonsulter med spetskompetens och gedigen erfarenhet. Teamen sätts samman med omsorg för vi tror inte att framgångsrika konsult- eller utbildarteam i första hand består av en statisk grupp.

Vi vill kunna erbjuda många möjliga kombinationer av både konsult- och utbildarteam. Olikheter berikar och därför har vårt nätverk en bred flora av erfarenhet, kunskap och kompetens. Nätverkets medlemmar är således inte stöpta i samma form med samma utbildning och erfarenhet. ​

Vår övertygelse är att det bästa teamet skapas utifrån tillit, öppenhet, ansvar och samarbete. Just därför har vi en arbetsmodell som gör att vi snabbt kan sätta ihop unika konsult- och utbildarteam som baseras på dessa grundläggande byggstenar. Lägg därtill att vi genom vår mission och våra värderingar ständigt strävar efter att nå vår vision.

Vision

Det bästa av de bästa, för alla överallt och närsomhelst.

Grundare och samordnare

Lars Sjödin

Läs mer

IMG_4431_edited_edited_edited.jpg