Unity%252520and%252520teamwork%252520con

NÄTVERKET

En del tycker att alla kan arbeta som konsult, oavsett om man har spetskompetens eller inte. Det kan man säkert, men inte hos oss. I vårt nätverk arbetar konsulter med spetskompetens och gedigen erfarenhet. I nätverket ingår bland annat pedagoger, psykologer, coacher, beteendevetare och organisationskonsulter. Vi skräddarsyr teamen med omsorg för vi tror inte att framgångsrika konsult- eller utbildarteam i första hand består av en statisk grupp.

 

Vi vill kunna erbjuda många möjliga kombinationer av både konsult- och utbildarteam. Olikheter berikar och därför har vårt nätverk en bred flora av erfarenhet, kunskap och kompetens. Nätverkets medlemmar är således inte stöpta i samma form med samma utbildning och erfarenhet. ​

Vår övertygelse är att det bästa teamet skapas utifrån tillit, öppenhet, ansvar och samarbete. Just därför har vi en arbetsmodell som gör att vi snabbt kan sätta ihop unika konsult- och utbildarteam som baseras på dessa grundläggande byggstenar. Lägg därtill att vi genom vår mission och våra värderingar ständigt strävar efter att nå vår vision.

lars-sjodin-network.png

LARS SJÖDIN

Grundare och samordnare