top of page
Team Meeting
Utveckla din ledningsgrupp

Många ledningsgrupper består av ytterst kompetenta individer. Individer som är riktiga ess i sina operativa ledarroller men som i sin roll i ledningsgruppen ibland har för stort fokus det egna ansvarsområdet utanför ledningsgruppen. Det blir lite som att spela i landslaget men fortfarande ha klubbtröjan på. En ledningsgrupp som skapar bäst resultat för en organisation, är ett sammansvetsat team där alla medlemmarna har organisationen som helhet i fokus när de sätts samman.

Att, som vi kallar det, "ha landslagströjan på" innebär bland annat att fokusera på strategiska frågor istället för de operationella frågorna som hör hemma med "klubbtröjan på". Det innebär också att verka i ett team som vill utveckla ett effektivt arbetssätt och en psykologisk säkerhet som gör att medlemmarna både kan trivas och bidra som delar i ett team, utifrån både faktisk kompetens och personliga preferenser.

Vi vet att det är inte finns någon garanti för topprestation bara för att man sätter ihop ett team fullt av stjärnor. Den största och viktigaste utmaningen att få ut det bästa av varje individ i ett team av stjärnor. I en ledningsgrupp handlar det mycket om att ha ett tydligt uppdrag som team, att ha en samsyn om syfte och mål, tydliga roller, en hög grad av delaktighet i arbete, stöd och support av varandra, goda rutiner för uppföljning och allt detta i en gruppkultur byggd på tillit, öppenhet, ansvar och samarbete. 

De flesta ledningsgrupper har en utvecklingspotential och vi hjälper er att:

 

  • Tydliggöra och stärka ert "why" tillsammans

  • Förankra de mål ni har som grupp

  • Synliggöra och effektivisera era arbetssätt 

  • Utveckla en teamstärkande samarbetskultur som bygger på stark psykologisk trygghet 

  • Ta tillvara på de resurser gruppen har genom era indviduella styrkor

 

Resultatet blir en tryggare och effektivivare ledningsgrupp som kan levera högre kvalitet utan att äventyra relationerna inom gruppen.


Innan

För att kunna välja både rätt metodik och rätt verktyg så börjar vi alltid med att göra en analys av ledningsgruppens nuläge.

I analysen kartlägger vi teamet utifrån åtta essentiella byggstenar för framgångsrika team, individernas lik- och olikheter,  samt synen på sig själva som grupp eller team. 

 

Beroende på vilken utvecklingspotential och/eller vilka utmaningar som finns väljer vi och ger förslag på ett upplägg som tar er ledningsgrupp till era uppsatta mål.


Under

Under utvecklingsarbetet ges utrymme för att bland annat granska processer, mål, relationer och vanemässiga beteenden inom gruppen.

 

Med insikter om vad som kan förbättras och vad som behöva förändras gör deltagarna dels reflektioner om hur det egna beteendet kan bidra till framgång och dels hur teamet kan bli starkare genom att använda sin gemensamma kraft på ett mer effektivt sätt.


Efter

Efter genomförd utvecklingsinsats har ni i ledningsgruppen en väl utvecklad strategi som hjälper er att upprätthålla era goda vanor och kan själva utvärdera och följa upp det arbete ni gör.

bottom of page