top of page

mån 01 feb.

|

Investering: 36 000 kr exkl. moms

360 Leadership Challenge

90 dagars garanterad ledarutveckling.

Programmet är fullbokat
Se andra program
360 Leadership Challenge
360 Leadership Challenge

Tid och plats

01 feb. 2021 09:00 – 01 juni 2021 16:00

Investering: 36 000 kr exkl. moms

Om utbildningen

360º Challenge Program ger dig:

- Ovärderlig kunskap om dig själv

- En trygghet i ditt eget ledarskap

- Ökad beteendeflexibilitet

- Förbättrade relationer

- Tydlighet i rollen som chef och ledare

- Motivation till att utveckla ditt ledarbeteende

- Konkreta verktyg för att utveckla din naturliga ledarstil

Inom många svenska organisationer finns det en bristfällig feedbackkultur. De flesta ledare endast får feedback på sitt ledarskap utifrån organisatoriska medarbetarundersökningar Ofta ger dessa undersökningar ett kvantitativt värde som antingen är tillfredsställande eller inte. Ytterst sällan bidrar kvantitativ feedback med den kvalitativa information som behövs för att göra bra saker ännu bättre eller förändra det som inte fungerar. Istället förväntas ledare sträva efter att höja medelvärdet till nästa medarbetarundersökning. 

 

Tänk dig att du istället får feedback som gör att du kan bearbeta de kollektiva uppfattningarna om dig och din ledarstil till en konkret utvecklingsplan och få coaching i att verkställa den. Hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss kan vara två mycket olika saker. Ledare använder för det mesta sin naturliga beteendestil och tror att medarbetarna ser deras uppenbara och goda avsikter, vilket inte sällan på grund av olika beteendepreferenser leder till kostsamma missförstånd. Istället för att låta dessa utmaningar leda till ineffektivitet erbjuder vi ett effektivt alternativ i tre steg.

1. AVKODNING AV DITT LEDARSKAP - en kartläggning av ditt ledarskap inifrån och utifrån.

2. UTVECKLINGSPROGRAM - ett individuellt och personligt upplägg kopplat till dina preferenser och mål.

3. COACHING - veckovis personlig coaching kopplat till utvecklingsprogrammet plus webinarier

bottom of page