© 2020 Lars Sjödin Network

Utbildningar

Vilka vi är

 

Vi tycker om att kalla oss ett nätverk utöver det vanliga. Det låter kaxigt, vi vet. Men faktum är att de som ingår i detta nätverk är några av de mest erfarna konsulter, utbildare och coacher du kan hitta inom deras respektive specialitéområde.  

I en tid av allt snabbare förändring och digitalisering krävs en allt mer sofistikerad sammansättningar av både utbildar- och konsultteam. Det är därför vi valt att låta de bästa använda det de är bäst på. Rätt kompetens för rätt uppgift. 

Vårt Vad

 

Det finns de som tror att ledarutbildningar är bortkastade pengar, att konsultinsatser inte förändrar någonting. Vi vet att utbildningar kan vara ytterst hjälpsamma, vi vet också att konsultinsatser kan vara avgörande för utveckling och tillväxt. Och framförallt vet vi hur man gör för att få den bästa effekten. Utifrån era behov, i stora såväl som små organisationer, utbildar och utvecklar vi ledare och medarbetare genom längre program, kortare konsultinsatser och inspirationsföreläsningar.

Vårt Varför

 

Vår mission är att hjälpa organisationer, team och individer att bli excellenta genom ett livslångt lärande i ett gynnsamt och hållbart prestationsklimat.

Erbjudandet fortsätter 2020

 

Efter höstens uppskattade workshops förlänger vi vårt erbjudande. Alla som genom oss beställer 100 exemplar av boken DISC - en stilstudie av beteende kommunikation och påverkanspsykologi (specialpris 195 kr/st exkl. moms får halvdagsworkshopen ”DISC utanför boxen" kostnadsfritt på köpet.

Detta paket är en perfekt start för er som vill komma igång att arbeta med DISC och använda modellens styrkor utan att sätta färgetiketter i pannan på varandra. Boken ger tillsammans med inspirationsföreläsningen praktiskt användbar kunskap och ett bra stöd för att skapa ökad förståelse för varandras likheter och olikheter.

 

Förståelse för varandras behov och hur de uttrycks genom våra naturliga beteendepreferenser är en bra grund för att skapa större psykologisk säkerhet i team och fungerar som en katalysator för att effektivisera samarbetet individer emellan.

Beställ 100 ex av boken

Workshop på köpet

Aktuella böcker

 

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. Fungerar inte det ena så fungerar med stor risk inte heller det andra. Just nu utarbetas ett material som ska hjälpa både ledare och medarbetare att tillsammans utveckla både ledar- och medarbetarskapet. Mer uppdatering kommer under 2020.

GLÖM ALLT ...

 

... du läst om enfärgade människor.

 

Använd istället DISC för att få ut det bästa av dig själv. Få syn på dina sämre sidor, konfrontera dem och öka din komfortzon. 

 

Vi har alla våra favoritpreferenser, vilka är dina?

 

DISCOLOGI är inget du ska ta personligt. Det är något du tar (in)ställning till. Håll ögonen öppna för release under 2020.  

Kontakt

Leveransadress: Grev Turegatan 60,

114 38, Stockholm

Besöksadress: Vallhallavägen 128, 

114 41, Stockholm

info@larssjodin.com

Tel: 073-060 04 05