top of page

ons 14 apr.

|

Pris: 29 900 kr exkl. moms

Toppcoach

Utbildningen omfattar 75 timmar som är fördelade på fyra moduler samt en fristående examinationsdag. Det praktiska och teoretiska innehållet samt litteratur utgår från International Coach Federations (ICF) riktlinjer. Deltagarna blir Diplomerade coacher vid genomförd och godkänd examination.

Anmälan är tyvärr stängd.
Se andra utbildningar
Toppcoach
Toppcoach

Tid och plats

14 apr. 2021 09:00 – 17 juni 2021 16:00

Pris: 29 900 kr exkl. moms, Stockholm, Sweden

Om utbildningen

Utbildningen är godkänd av ICF och innehåller allt du behöver, utom din egen praktik och mentortimmar, för att efter utbildningen kunna certifiera dig genom ICF. Modulerna har, förutom praktisk träning, följande övergripande teoretiska delar:

14-15/4 Modul I:

Coachingens grunder, coachingprocessen, tillit och förtroende, inventerande och coachande frågor, etik.

3-4/5 Modul II

Överenskommelsen, direkt kommunikation coachingnärvaro, mål och vision.

26-27/5 Modul III

Fördjupade frågetekniker, skapa medvetenhet, coachens olika roller, motivation, bryta mönster, feedback.

9-10/6 Modul IV

Olika coachingstilar, hantera framsteg och ansvarstagande, självinsikt marknadsföring, verktygslåda

17/6 Examinationsdag

Praktisk examination

Utbildningens mål

- Färdighetsträning som motsvarar utbildningskravet för ICF:s ACC-nivå.

- Kompetens att på ett professionellt sätt kunna arbeta med coaching utifrån ICF:s 8 kärnkompetenser.

- Kompetens att kunna använda coaching som en metod i det egna ledarskapet.

- Avancerade samtalsstrukturer för coaching.

- Ökad självinsikt både som coach och i relation till andra utanför yrkesrollen.

- Språkliga tekniker och verktyg för att ändra tankar och tillstånd.

- Verktyg för att skapa sin egen marknadsföringsplan som coach

Utbildningen hålls av Lars Sjödin och Peter Cederqvist i samarbete med Newstart . 

Lars har en Magisterexamen i ledarskap, ICC certifierad coach och NLP Trainer inom The Society of Neuro-Linguistic Program. Lars har under många år arbetat på Bosön med idrottspsykolog iinom svenska elitidrottsledarutbildningar.

Peter är civilekonom, certifierad PCC coach via ICF samt ICC coach och NLP Master

Practitioner. Peter arbetar med ledarutveckling, chefscoaching samt karriärutveckling.

Utbildningen genomförs i ett samarbete med Newstart

bottom of page