TA TEMPERATUREN PÅ TEAMET

Har du en "hotivationskultur" eller en motivationskultur i teamet? 

Många ledare står inför den stora utmaningen att leda sitt team på distans. Vissa medarbetare tycks klara situationen bättre än andra, vilket är fullt naturligt. Men långt ifrån alla uttrycker sina behov och rädslor. Med hjälp av denna kartläggning får du veta vilka sociala behov som är tillfredsställda just nu och vilka som eventuellt är hotade i och med den förändrade arbetssituationen.

 

Analysen mäter grundläggande sociala behov och är uppbyggd utifrån vedertagna principer inom neuroscience. Den görs enkelt via webben du får som ledare snabbt en indikation på hur ditt team mår. Genom den efterföljande konsultationen får du tips på vad du kan göra för att förstärka det som är bra förbättra det som går att förbättra samt förändra det som går att förändra.   

ANALYS
RESULTAT
KONSULTATION
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2021 by Lars Sjödin Network