© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Den viktiga formeln

January 4, 2018

Så här några dagar in på det nya året, när arbetstempot inte riktigt skruvats upp till den normala nivån, brukar jag ta mig lite tid och blicka tillbaka på året som gått. Och som vanligt fanns det både glädje och sorg (samt allt däremellan) under det gångna året. För mig var det dock ett tema som återkom extra mycket i olika former. Jag har skrivit om det förr och både då som nu är det lika aktuellt. Tillit.

 

När jag ser tillbaka så känns det som om det inte bara är för mig som det varit aktuellt. Det verkar vara ett tema som varit högst relevant att belysa i de allra flesta sammanhang. Många stora organisationer, till exempel Google, har pratat om det. De har under den senare tiden understrukit betydelsen av psykologisk säkerhet i sina framgångsrika team. Och psykologisk säkerhet handlar förstås i slutändan om tillit. Stephen M.R. Covey har behandlat ämnet i sin bästsäljare The speed of trust, där han konstaterar att frånvaron av tillit faktiskt i slutändan kostar en hel del pengar. Men egentligen behöver vi varken forskning eller böcker för att bevisa att tillit är viktigt. Det är bara att gå till dig själv, hur mycket tid eller pengar vill du spendera på människor som du inte känner tillit till?

 

Min uppfattning är att tillit behöver finnas för att man på riktigt ska vilja engagera sig i någon form av samarbete eller djupare relation. Under 2017 har den hypotesen bara vuxit sig starkare. Under året har jag sett tillit, falsk tillit och misstro. Och lika glad som jag blivit av den reella tilliten jag mött, lika sorgsen har den falska tilliten gjort mig.

 

Tillit är fantastiskt, de känslor och den motivation som du känner när den finns. Mer eller mindre oslagbart i ett team eller i ett samarbete. Samtidigt tycker att det är lätt att förstå och faktiskt acceptera att det kan finnas misstro. Lätt om jag kan inse att den nästan alltid har sin grund i något som hänt tidigare i liknande situationer. Misstro kan dock elimineras, om man vågar prata om att man känner misstro och varför. Misstro kan givetvis inte existera i ett hälsosamt samarbete eller team, så antingen skapar man tillit eller så inser man att det inte kommer att fungera tillsammans.

 

Men falsk tillit … den gör skada på riktigt. När det på ytan ser ut som tillit men där det under ytan är något annat som driver samarbetet eller relationen.

 

Livets läxor är inte alltid angenäma, men likväl lärdomar. Under 2017 har jag blivit påmind om att man i allmänhet bör vara mer noggrann att filtrera de relationer man anser vara viktiga i sitt liv genom följande formel:

 

KUNSKAP  +  EMPATI  +  PÅLITLIGHET

-----------------------------------------------------

                 EGENINTRESSE

 

Att kräva att någon annan ska vara helt altruistisk är väl att ta i. Vi har alltid någon form av egenintresse i det vi gör. Men frågan är; när blir den uppställda divisionen negativ? Det är lätt att bli lurad av en falsk tillit. Kanske på grund av att någon besitter mycket kunskap, visar medkänsla eller gör det den säger att den ska göra. Men faktum är att allt det blir rätt ihåligt om det gång på gång visar sig ha sin grund i ett gigantiskt egenintresse.

 

Så vänner låt 2018 bli ett år där äkta tillit, den kanske viktigaste byggstenen för effektiva team och fungerande samarbeten i allmänhet, växer sig stark i era relationer. 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv