© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Varför strävan efter perfektionism är kontraproduktivt

November 11, 2017

 

"Jag ska bara fixa med den här presentationen lite till ..." "Det får inte bli fel ..." "Jag måste göra minst en poäng i varje match ... " "Om vi bara lägger ned lite mer tid på det här så ..." ”En räddningsprocent under 92% kan jag aldrig acceptera ...” 

 

De flesta av oss har någon gång fastnat i perfektionistfällan. Men vad innebär det, vilka är drivkrafterna bakom, varför är det kontraproduktivt och hur undviker du att hamna där? 

 

Perfektionism är något som är svart eller vitt utan gråzoner. Det är en övertygelse om att allt annat än perfekt är ett misslyckande. Drivkraften bakom är att vi själva eller något måste vara perfekt för att bli accepterat. Perfektionism mer en process än ett mål. Två individer kan ha samma mål, säg tex att vinna guld, men uppvisa skilda beteenden på vägen mot målet. I synnerhet om den ena strävar efter perfektionism och den andra inte. Men du kanske har hört att en legend som exempelvis Ingemar Stenmark hade en vision om att göra det perfekta åket och det tog ju honom till många guld, så vad är problemet? Är inte det perfektionism? Ok, utan att påstå att jag har någon ensamrätt att definiera vad som är perfektionism eller inte, låt mig förklara hur jag ser på det. 

 

En perfektionistisk inställning är något som motverkar dess egentliga syfte, framförallt eftersom den minskar både effektivitet och sannolikheten att nå ett önskat resultat. Om din strävan (eller för den delen en gammal skidlegends strävan att göra det perfekta åket) inte stoppar dig från att vare sig vara effektiv eller nå dina mål så befinner du dig inte i en perfektionistfälla. Då har du sannolikt en stark ambition att maximera din prestation men det är inte lika med att vara perfektionistisk. Befinner du dig däremot i en perfektionistfälla så kan det ta sig uttryck genom att du till exempel: 

 

  • Skjuter upp saker eftersom du tror att du behöver förbereda dig lite till innan du faktiskt går till handling

  • Är överkritisk och fortsätter lägga tid på något som inte kommer att ge någon bättre effekt

  • Blir obeslutsam eftersom du är orolig för att något ska gå fel

  • Undviker utmaningar eftersom du har svårt att acceptera dig själv om du inte kan genomföra det du önskar på ett perfekt sätt 

 

Det är alltså inte strävan efter att maximera en prestation eller nå ett högt uppsatt mål som är problemet. Problemet är snarare hur den strävan påverkar dig på vägen mot målen. Vill du undvika perfektionistfällan så är nyckeln inte i att ändra ett högt ställt mål, utan i att ändra tankeprocessen på vägen mot målet. Högt ställda mål och maximering av en prestation kräver alltid stark fokus, stora uppoffringar och bra resurser. När du som bäst strävar mot att vara bäst finns det några saker som kan vara extra hjälpsamma för att undvika att hamna i perfektionistfällan. Till exempel kan du: 

 

  • Koppla lös din önskan om att göra en maximal prestation från det faktiska resultatmålet eller det önskade läget och fokusera istället på vad du faktiskt gör 

  • Riskera misslyckande istället för att undvika misslyckande så att du slipper hamna i "jag vet att skulle kunna men jag vågar inte prova"

  • Ställa dig frågan om det du gör skapar den effekt du vill. Om svaret är nej, sluta direkt. Om svaret är ja, fråga dig på vilket sätt så att du verkligen ser poängen med att fortsätta

  • Utvärdera och lär misstag istället för att kritisera dig själv för misslyckande 

  • Erkänna och förstärka ditt eget värde som person så behöver du varken offra självkänsla eller självförtroende om det önskade resultatet uteblir

 

Så nu efter en bloggkrasch, omskrivningar och en hel del frustration så publicerar jag denna, väl medveten om att den skulle kunna vara bättre men också att den är good enough. Det gäller att leva som man lär, även om det är svårt ibland. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv