© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

TYPiskt vinnarskallar!

March 8, 2017

 Människor är olika, kan vi vara överens om det? Bra! För om vi delar den övertygelsen så kommer texten förmodligen att bli mer intressant för dig som läsare. För några veckor sedan funderade jag lite på om man kan skapa en kollektiv vinnarskalle. Efter att jag publicerat mina funderingar så fick jag flera intressanta reflektioner omkring vinnarskallar. Vinnarskalle handlar ju om så mycket mer än att vinna en idrottslig tävling eller en titel (även om fenomenet är lätt att illustrera genom just idrott). Det kan lika gärna handla om att vinna över en sjukdom, skriva en bok, nå sin idealvikt eller något annat där det krävs en insats av kraft och energi. Med anledning av det, samt att jag också verkligen tycker att det är intressant med människors likheter och olikheter, vill jag skriva lite om mina erfarenheter av olika typer av vinnarskallar. 

 

Vinnarskallar kommer i olika former, det är ett som är säkert. Det finns ingen färdig mall eller prototyp. Jag belyste tidigare detta genom att exemplifiera skillnader i Peter Forsberg och Zlatan Ibrahimovics sätt att prata om sina egna prestationer. Det är bara ett exempel. Om du börjar studera stora framgångsrika idrottstjärnor (eller framgångsrika människor i allmänhet) så ser du ganska snabbt tydliga skillnader i både beteenden och kommunikation, även om de alla skulle kunna betecknas som vinnarskallar.

 

Nyligen lyssnade jag på ett kort klipp med Kjell Enhager. Där pratade han om det mentala arbetet han gjorde tillsammans med Annica Sörenstam. Han gav några exempel på hennes sätt att resonera omkring sin framgång. Och utifrån den informationen tror jag nog att hennes typ av vinnarskalle ligger närmare Peter Forsbergs än Zlatan Ibrahimovics. Det är dock viktigt att poängtera att jag inte har ambitionen att presentera någon speciell typ av vinnarskalle som bättre eller sämre. Min intention är snarare att poängtera att de är olika och att man som ledare bör reflektera över detta. Vad innebär olika beteendemönster till exempel för den egna bedömning av medarbetare, utövare, elever eller vilka man nu än leder? 

 

I föregående artikel nämnde jag rätt inställning som en bidragande faktor till vinnarskallen. Rätt inställning är dock ett vitt begrepp som verkligen kan ta sig en mängd olika uttryck genom det mänskliga beteendet. Detta får jag bevis på inte minst i mitt arbete för Svenska Ishockeyförbundet där vi ofta hamnar i att reflektera över olika spelare och prestationer. Och även om alla vinnarskallar sannolikt delar en stark vilja, en uthållighet och en passion för det de gör så finns det flera olika sätt dessa gemensamma nämnare manifesteras i beteenden och kommunikation. Men om vi ändå gör som vi brukar göra med vår komplexa verklighet, det vill säga förenklar den, så kan vi känna igen några olika grundtyper av vinnarskallar. Naturligtvis är människor mer komplexa än nedanstående förenklade kategorisering, så låt oss därför se beskrivningarna som beteendetendenser och inte personligheter.

 

Den första kategorin av vinnarskallar brukar av andra beskrivas som riktiga ledartyper. De tar ofta mycket plats, är direkta och har heller inga problem med att tala om att de är vinnare. Deras sätt att uttrycka sig likställs ibland med att ha ett stort Ego, men det behöver dock inte vara fallet. De fokuserar väldigt lite på relationer och har en tendens att låta arga eller åtminstone rejält påstridiga och otåliga oavsett situation. Hela livet är lite som en tävling för dem. De vill vinna till varje pris ... och helst stort.

 

Den andra kategorin av vinnarskallar brukar av andra beskrivas som riktiga energiknippen. I sociala sammanhang syns och hörs de. Ofta är de kreativa i både tanke och handling. Det är ingen tvekan om vilket humör de är på och det viktigaste verkar vara att ha kul. Deras förmåga att vara orädda för att förlora gör att de lätt hanterar press och låter avspända nästan hur svår situationen än verkar vara. De når resultat även om de kan ha svårt att sätta upp mål. För dem är en riktning viktigare än specifika mål. De vill vinna till varje pris ... och helst snyggt!

 

Den tredje kategorin av vinnarskallar brukar av andra beskrivas som tystlåtna och tillbakadragna. De har en stor integritetszon och pratar gärna inte om sig själva eller sina prestationer. De visar sällan känslor utåt utan paketerar istället in sina känslor och lyckas omvandla dem till energi och fokus i rätt riktning. Ibland kan man dock se dem "explodera utåt" och det sker ofta när de paketerat in för mycket ilska som inte längre går att hålla inne. De vill vinna till varje pris ... och helst på ett ödmjukt sätt!

 

Den fjärde kategorin av vinnarskallar brukar av andra beskrivas som lite robotlika och tjurigt negativa. "Negativiteten" är dock inget som hindrar dem. Den tycks snarare ge näring till att både undvika förlust och vilja vinna. Det är inte ovanligt att de starkt drivs av att eliminera risker för att nå sina mål. De analyserar och arbetar ofta mycket metodiskt för att nå resultat. Andras åsikter är oftast inte relevanta såvida de inte tillför något exceptionellt som hen inte tänkt på själv. De vill vinna till varje pris ... och helst genom sin egen briljanta gameplan!

 

Avslutningsvis vill jag åter igen poängtera att det egentligen inte går att dela upp vinnarskallar i enbart fyra kategorier. Det är en rejäl förenkling av verkligheten. Förenklingar kan förstås både skapa en omedveten bias och en förstärkning av stereotyper. Men rätt använda kan de också hjälpa till att nyansera och bredda perspektivet på ett visst fenomen. Det är alltid du som gör valet av hur eller om du vill använda den information du får. 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv