© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Riskbenägenhet eller riskaversion?

May 24, 2017

Just nu har jag en riktigt spännande arbetsfördelning. Ungefär hälften av min tid befinner jag mig inom elitidrott och den andra hälften spenderar jag med ledare från näringslivet. Ett ämne som alltid är centralt att diskutera, oavsett verksamhet, är utveckling. Det tycks ofta vara självklart att diskutera utvecklingsfrågor, men inte lika självklart att diskutera risktagning. Jag tror dock att de flesta av oss är tämligen överens om att utveckling till viss del är beroende av risktagning.

 

Om du tänker på dig själv och din egen tillvaro, hur agerar du själv i den just nu?

 

- Antar utmaningar eller undviker du dem?

- Fokuserar du på att lära dig mer eller fokuserar du dig mest på det du redan kan?

- Drivs du av att prova något nytt även om det finns en risk för att inte lyckas?

 

Misströsta nu inte om du skattat dig själv vara mer benägen att undvika utmaningar, göra mer av det du redan kan eller vara rädd för att misslyckas. Du är förmodligen helt normal. De flesta av oss fungerar nämligen på det sättet och har därmed också en tendens att vilja undvika risker. Och missförstå mig rätt här nu – det är naturligtvis inte fel att vara riskmedveten. Problemet uppkommer när riskmedvetenheten övergår till riskaversion, när du aldrig antar nya utmaningar, ständigt stänger ute ny information eller hindras göra saker på grund av din rädsla för att misslyckas.

 

De flesta forskare som studerar den mänskliga hjärnan tycks vara mer eller mindre överens om att vi har en benägenhet att föredra förutsägbarhet framför det oförutsägbara. Kanske inget konstigt med det i och med att det faktiskt rent biologiskt handlar om överlevnad. Det man emellertid kan ifrågasätta är behovet av förutsägbarhet i korrelation till vår egen utveckling. Kanske är det så att de flesta av oss skulle kunna vara lite mer riskbenägna för att både utvecklas mer och snabbare. Inte alltid så lätt eftersom vår hjärna är lite predestinerad att på följande sätt förvränga några centrala delar av en situation vi upplever som riskfylld.

 

Vi tenderar att överskatta sannolikheten för att något ska gå fel. Det vi fokuserar på växer. Och om vi främst fokuserar på det som kan gå fel överskattar vi därmed också sannolikheten för att det ska hända. Men sannolikheten att saker går fel är i själva verket nästan alltid många gånger mycket lägre i verkligheten än vad vi målar upp i vår fantasi.

 

Vi tenderar att underskatta vinsten med att lyckas. Istället för att verkligen fokusera på vilka vinster ett lyckat resultat skulle innebära väljer vi, när vi rädda för att ta en risk, att intala oss själva hur bra och bekvämt det ändå är i den befintliga situationen. 

 

Vi tenderar att överdriva konsekvensen av ett eventuellt misslyckande. Istället för att göra så objektiva konsekvensanalyser som möjligt väljer vi att låta våra rädslor styra våra val. Sedan benämner vi dessa som rationella val.

 

Ovanstående anledningar är starkt bidragande till varför människor inte tar chansen eller utnyttjar hela sin potential. De är också stora bidragande orsaker till varför vissa människor arbetar på en arbetsplats de egentligen inte vill arbeta på, lever i en relation de egentligen inte vill leva i eller "missar" att se möjligheter till att utveckla sig själva. 

 

Så hur övervinner man sin riskaversion och hur kan man bli bättre på att identifiera vilka risker som är värda att ta? Det finns säkert massor du kan göra men en bra start är att coacha sig själv genom att besvara några centrala frågor:

 

- Vad önskar jag att jag idag gjorde mer av, gjorde annorlunda eller slutade göra?

- Vad skulle jag göra om jag var mer riskbenägen?

- Vilken rädsla hindrar mig från att ta fler eller större risker?

- Hur kommer den rädslan att ha påverkat min tillvaro 1 år från nu? 5 år från nu? 10 år från nu?

- Vad i min rädsla får mig att överskatta sannolikheten att något ska gå fel?

- Vad i min rädsla får mig att underskatta vinsterna med att förändra?

- Vad i min rädsla får mig att överdriva konsekvenserna av ett eventuellt misslyckande?

 

Om du vill göra mer av det du verkligen brinner för behöver du ta risker. Väldigt få, om ens några, personer har nått dit de velat utan att ta risker. Det kommer alltid att finnas risker, det är ett som är säkert. Men innan du säger att riskerna är för stora, kom ihåg att du är förprogrammerad att både överskatta storleken och konsekvensen av dem.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv