© 2019 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Keep it real!

June 24, 2017

 

Det är mycket snack om att vara äkta nu, men vad krävs egentligen för att vara äkta ... på riktigt? Och varför är det viktigare än någonsin med äkthet just nu? 

 

Först och främst så kan vi nog konstatera att det här med att vara äkta sedan länge har varit rätt centralt. Explosionen av dokusåpor redan på tidigt 2000-tal visade på en tydlig trend av äkthet inom dåtidens media. Sen kan man alltid ha åsikter om huruvida dessa "aktörer" var äkta eller inte, men det hela utspelade sig trots allt i en kontext som uppfattades mer äkta än gamla TV-såpor från 80- och 90-talet.

 

Idag med en generation uppväxta med en betydligt mycket större transparens och en enorm informationstillgång blir äkthet något som verkligen kommer att kunna avgöra framgång för ledare såväl som för grupper och hela organisationer. 

 

Vad är det då som avgör huruvida andra upplever dig som en ledare som är äkta? Det finns naturligtvis massor av faktorer som spelar in, många fler än vad jag tar upp här nedan. Några av de mest centrala finner du dock här. 

 

Först och främst så är kongruens en given faktor. Faktum är att den förmodligen överskuggar det mesta kopplat till äkthet. Med kongruens menas att två uttryck är av samma karaktär, tex att det du säger och gör är överensstämmande med varandra. Människor vill inte bli besvikna och människor blir ofta besvikna när du inte agerar i enlighet med vad du uttrycker. Att säga "jag bryr mig om" och samtidigt "låtsaslyssna" är ingen bra idé ... ja du fattar.

 

För det andra, när du visar dig själv och din personlighet uppfattas du som äkta. Så kallade influencers producerar kanske inte alltid de tekniskt bäst skrivna artiklarna och de kanske inte vet mest om det ämne de influerar andra i, men de får definitivt mest uppmärksamhet och uppskattning. Varför? Jo därför att de ofta har en personlig touch. Allt behöver inte vara evidensbaserat och perfekt för att bli intressant och kännas äkta. De flesta människor vill ha mer än en polerad yta utan personlighet.

 

För det tredje, att våga visa sina egna brister anses ofta vara en styrka. Människor gör misstag och vi kan alla ta ett felaktigt beslut. Det är liksom det som gör den mänskliga naturen äkta. Om inte du kan visa att du är mänsklig, hur ska du då få andra att vilja göra det?

 

Och slutligen när du är ärlig, varken saltar eller hittar på, uppfattas du givetvis som mer äkta. Idag går det mesta att kontrollera och med all säkert också det mesta av det du säger. 

 

En person behöver inte vara 100% i alla ovanstående delar för att uppfattas som äkta. Du har säkert sett eller lyssnat på ledare som saltat sina uttalanden och trots det har du uppfattat hen som äkta. Men är du vid dina sinnens fulla bruk upplever du med stor sannolikhet en person som uppfyller ovanstående fyra kriterier som mer äkta än någon som inte gör det.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv