© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Kan man skapa en kollektiv vinnarskalle?

February 15, 2017

 "Det där är en riktig vinnarskalle!" Hört den förut? Ja högst sannolikt har du gjort det, vare sig du idrottat eller inte. Men vad betyder det egentligen? Definitionen av en vinnarskalle är givetvis inte entydig men vissa gemensamma drag hittar vi i de flesta beskrivningar.

 

För något år sedan gick jag ut på Facebook och ställde just den frågan till mina Facebookvänner, som för övrigt innehåller en hel del människor som både själv idrottat på elitnivå och arbetat med elitidrottare. Föga förvånande så fick jag en mängd olika definitioner av just vinnarskalle. Och det är väl ingen tvekan om att vinnarskallar kommer i olika former. Tänk till exempel på några stora idrottare som du själv skulle lägga i den kategorin, de är sannolikt inte stöpta i exakt samma form eller hur? 

 

Nåväl, av alla svar jag fick av mina Facebookvänner var det några saker som de allra flesta inklusive jag själv var överens om. Dessa var bland annat rätt attityd (som man visserligen kan dissekera ytterligare, men som för nu får stanna här som en byggsten), fokus och uthållighet.

 

Rätt attityd handlar om att hantera såväl framgångar som motgångar på ett realistiskt sätt. En kantboll är en kantboll men en bra helhetsprestation består inte av enbart av kantbollar. Det är inget problem för en vinnarskalle att berömma sig själv för sin prestation, utan att för den skull skämmas eller tvivla på att hen är värd framgången. Det betyder inte att en vinnarskalle nödvändigtvis talar om det inför andra. För er som känner till Peter Forsberg och Zlatan Ibrahimovic så vet ni att de ofta uttryckt sig olika om sina prestationer, men sannolikt skulle vi kunna lägga dem båda i kategorin vinnarskalle. En vinnarskalle har inte heller svårt att erkänna sin delaktighet i ett misslyckande. Hur det tar sig uttryck kan dock variera. En del surar lite längre och för andra ser bearbetningen ut att ta kortare tid. Människor är olika även där, men det intressanta är att för vinnarskallen är bearbetningen alltid med en attityd av att lära sig och bli bättre utifrån sina misslyckande.

 

Fokus handlar om en tydlig riktning. En riktning skapas för det mesta av både en drivkraft till någonting men också av en drivkraft bort från någonting annat. För en vinnarskalle verkar det finnas en naturligt och kraftfull balans mellan dessa. Hen är inte för rädd att förlora men har samtidigt en stark aversion mot att förlora eller misslyckas. På samma gång finns det heller ingen tvekan om att attraktionen till att vinna eller lyckas minst är lika stark, men den förblindar aldrig eventuella hinder.

 

Uthållighet är den tredje (och om inte den viktigaste så åtminstone minst lika viktiga) faktorn för en vinnarskalle. Med rätt attityd och fokus på plats är den stora utmaningen alltid att upprätthålla orken, det vill säga att ha tillräckligt stor uthållighet i sin strävan mot ett önskat mål eller resultat. Det är ju ingen kioskvältare att påstå att människor i medgång ibland lockas till att känna sig nöjda och att i motgång ge upp. Det intressanta är att både nöjdhet och uppgivenhet fyller en gemensam funktion, att skapa stillastående. Och det gott folk, är inget som är signifikant för en vinnarskalle, det verkar snarare som om både motgångar och framgångar ger energi att fortsätta kämpa för att nå ett önskat resultat.

 

Om dessa tre delar är viktiga pusselbitar för en enskild individs vinnarskalle blir det väldigt intressant att ställa sig frågan om det är möjligt för ett team att ha en "kollektiv vinnarskalle". Jag är övertygad om att det går men att det naturligtvis inte finns en magisk formel som alltid fungerar. Jag är emellertid lika övertygad om att teamets attityd, fokus och uthållighet är avgörande faktorer för att skapa en "kollektiv vinnarskalle".

 

Ett team med "kollektiv vinnarskalle" fokuserar på rätt saker och väljer att se situationer ur bästa möjliga perspektiv. När de presterar bra ger de alla inblandade beröm och känner stolthet av det de åstadkommit. De stannar dock inte upp allt för länge och blir bekväma i framgången. De kopplar ihop sina framgångar med tidigare framgångar för att skapa nya möjligheter i framtiden. När motgångar kommer ser de alltid möjligheter att lära sig av dessa. De gör värdefulla och realistiska analyser av vad som kan förändras för att undvika att upprepa samma misstag. Med ett sånt mindset blir misslyckanden endast isolerade händelser i nuet och istället blir lärdomarna av misslyckandet principer för framtiden.

 

I ett team med "kollektiv vinnarskalle" är inte jaget före laget gällande, inte heller är laget före jaget en princip. Istället är jaget för laget en tydlig ledstjärna. Teamet vinner och förlorar tillsammans. Teamets medlemmar är och får vara olika. De hanterar framgångar och motgångar på olika sätt, det är accepterat och respekterat av alla. I detta team finns det tillit och öppenhet. Det betyder inte att det aldrig blir konflikter eller att man alltid ser exakt samma målbild. Det betyder snarare att när konflikter uppstår eller när man inte delar en målbild så ser man olikheterna som värdefulla istället för hindrande. Och istället för att lägga sig i "skyttegravar" och skydda sin egen åsikt så är man beredd att både ge och ta för ett högre mål.

 

Slutligen för att vinnarskallen ska bli kollektivt gällande behöver medlemmarna ha tillräckligt attraktiva mål och incitament tillsammans som grupp. Den så kallade "Whats In It For Me-generationen" har man pratat om ända sedan Generation X introducerades. Och idag när Generation Y (eller Millennials) börjar ta över arbetsmarknaden är WIIFM mer aktuellt än någonsin. Men för att den "kollektiva vinnarskallen" ska uppstå behöver individer också ha svar på frågan: "WIIFM ... tillsammans med teamet och dess medlemmar"?

 

Så hur arbetar ni med att skapa en "kollektiv vinnarskalle"? Det finns sannolikt inget universalrecept, så vad fungerar för er? Hur åstadkommer ni det bästa prestationsklimatet för ert team? Nobelpristagaren Niels Bohr lär en gång ha sagt: Motsatsen till en klartänkt och djup sanning kan lika gärna vara en annan klartänkt och djup sanning. Det stämmer i allmänhet när det gäller teorier och kanske i synnerhet när det gäller teorier om mänskligt beteende och gruppdynamik.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv