© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Hur jobbig får man vara? Del 1

March 15, 2017

Vad har norrländska mygg, Essingeledens trafik i rusningstid, tandvärk och en kollega som ständigt avbryter dig gemensamt? Ja förmodligen skulle många av oss kategorisera dessa saker som irriterande. Kanske inte i exakt lika hög grad, men dock irriterande. 

 

Låt oss börja med att konstatera att de flesta människor har något som irriterar dem extra mycket. Vad som irriterar mest varierar dock från person till person. Varför dådå? Jo framförallt därför att vi sätter en egen standard för hur vi vill att livet ska vara och hur vi vill att människor i allmänhet ska bete sig. Även om frasen "bete dig som folk" egentligen är ganska förvirrande (eftersom människor beter sig väldigt olika), så tycks den ändå fungera bra då vi ofta likställer "folk" med oss själva och den egna standarden.

 

Jag slår naturligtvis in en öppen dörr här, men de flesta av oss behöver faktiskt bli påminda om att "folk" är inte likställt med "jag" och du kommer för det mesta inte kunna förändra folk i allmänhet! Människor, inklusive du och jag, kommer att ha sin egen standard för vad som är rätt och fel och därmed också tycka att de som inte lever upp till den är mer eller mindre irriterande. Och vad ännu värre är, livet struntar fullständigt i vilken standard du sätter upp för hur du vill att det ska vara. Till exempel kommer Essingeledens trafik i rusningstid mycket sällan att rätta sig efter dina behov eller önskemål.

 

Vissa irriterande saker ligger utanför vår egen kontroll eller kostar för mycket energi för att de ens ska vara värda att försöka förändra. Om du exempelvis tycker att en TV kanal använder en och samma TV-profil i alldeles för många av de program de sänder kan det ju upplevas som irriterande. Det kan tyckas fantasilöst eller rent av korkat. Detta kommer dock att ske hur mycket det än irriterar dig och hur mycket du än önskar att de hade lite större fantasi. Så är det värt att investera din energi i att ens försöka påverka att det faktiskt förhåller sig på det sättet? Om svaret är "nej" är det ju åtminstone rationellt väldigt enkelt att välja din egen aktion eller reaktion utifrån rådande omständigheter. Du kan både förebygga din irritation genom att undvika att titta på den kanalen eller byta kanal när TV profilen dyker upp. 

 

Men om nu svaret faktiskt är "ja" och din irritation är kopplad till ett beteende hos någon i din direkta närhet ... vad gör du då?

 

Först och främst, ta reda på vad exakt som irriterar dig. Det kan tyckas vara enkelt men många gånger tenderar vi att dra generella slutsatser omkring ett enstaka beteende och därmed likställa det med personen. Fundera istället över vilket eller vilka beteenden som irriterar dig och lämna den specifika personen utanför analysen. Om du gör det minskar risken att du generaliserar, och kanske lite orättvist, konstaterar att allt personen gör är irriterande. Här kommer några exempel på beteenden som du kanske lägger i kategorin irriterande:

  • Ständigt korrigera andra

  • Berätta om allt hen gjort och varit med om

  • Anklaga andra

  • Skämta på andras bekostnad

  • Ändra sin åsikt efter vem hen pratar med

 

Fundera sedan på vad en person som agerar på det sättet försöker åstadkomma med sitt beteende. Inte sällan kan irriterande beteenden ha sin orsak i en rädsla eller osäkerhet. Det är dock viktigt att påpeka att en rädsla inte rättfärdigar ett oönskat beteende. Men betänk att ett beteende alltid har en positiv intention, i alla fall för den som använder det. Det betyder inte att beteendet nödvändigtvis är positivt för varken personen eller andra i omgivningen. Det betyder troligtvis bara att personen inte ser något annat alternativt beteende för att slippa känna sin rädsla. Nedan några bakomliggande intentioner människor kan ha när de använder sig av irriterande beteenden:

  • Känna sig kompetent

  • Fylla på sitt dåliga självförtroende

  • Hantera sin egen besvikelse

  • Bygga upp sin status

  • Känna sig omtyckt

 

Genom att separera intention och beteende ökar du dina chanser att ta ett klokt beslut om hur du vill agera eller reagera på det beteende som irriterar dig. Det finns faktiskt några konkreta saker du alltid kan göra för att hantera oönskade beteenden, i synnerhet om de är rädslodrivna. Mer om detta kommer i del 2.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv