© 2020 Lars Sjödin Network

June 27, 2018

May 22, 2018

March 25, 2018

Please reload

Nyligen publicerade

Att ställa om

May 22, 2018

1/7
Please reload

Aktuellt

Gör en beteendeanalys i stormens öga

October 8, 2017

Häromdagen höll jag en inspirationsföreläsning för en grupp av politiker i ledarposition. Ämnet var konflikt och konflikthantering. De hade sedan tidigare gjort DISC profiler och vi kom därför osökt in på hur olika beteendemönster vanligtvis reagerar i en konflikt. Enligt konfliktforskaren Thomas Jordan upplever vi ofta stark frustration i en konfliktsituation. Frustrationen uppkommer från att vi har önskemål eller behov som vi upplever blir blockerade av en motpart. Hur frustrationen sedan kommer att yttra sig i konkreta beteenden är dock inte lika förutsägbart som själva frustrationen. En känsla av frustration kan ju ge upphov till vitt skilda beteenden hos olika individer.

 

Men det är också i de konkreta beteendena som vi kan hitta vår naturliga beteendestil. Ta till exempel en ledare med en naturlig styrka att vara tydlig och driva på. Hen kommer sannolikt att göra allt vad hen kan för att styra och driva på ännu hårdare i pressande situationer. Varför? Därför att det är ett naturligt mönster och kostar därmed mindre energi än beteenden som ligger längre ifrån ledarens styrkor. Det är till exempel inte lika sannolikt att hen skulle sluta sig eller bli överanalyserande. Så ledaren kommer kanske också under stress att se sitt beteende som tydlig och drivande. Men hur kommer det faktiska beteendet att uppfattas av andra? Ja kanske både som kontrollerande och aggressivt.

 

Att studera någon i konflikt eller i pressande situationer ger oftast en god bild av vilka naturliga beteendemönster och behov personen också har i en mindre pressad situation. I vår vardag reglerar vi förmodligen vårt eget beteende till 95% utifrån den kontext vi befinner oss i. Vi gör bedömningar om vad som är lämpligt och inte utifrån exempelvis position och värderingar. I en riktigt pressad situation så gör det kanske endast till 5% eller inte alls. Det betyder att våra minst energikrävande mönster får företräde, men inte de mest konstruktiva sidorna av dessa. Istället är det de rädslodrivna sidorna av dina naturliga beteendemönster, de som kostar minst energi att använda, som får ta plats.

 

Så hur blir du vanligtvis i pressade situationer? Och hur gör du för att hantera dina sämre sidor, som egentligen är dina starka sidor i en mindre pressande miljö?

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arkiv