RAMVERK

Från ord till handling - från handling till ord!

Ledare är olika och så ska det givetvis vara. En mångfald av människor kan öka både kreativitet och effektivitet. I en framgångsrik organisation så ska det finnas ledare som tänker på olika sätt, men som samtidigt enas genom ett övergripande ramverk. 

Ett bra ramverk är länken mellan de strategiska delarna och den operativa verksamheten. Det är ledstänger som gör att ledare kan vara sig själva och ändå inte spela utanför spelplanen eller gör mål i fel mål. När allt hänger ihop, från rekrytering till det faktiska ledarskapet, så blir vision, mission, värderingar inte bara floskler utan något som hjälper alla att dra mot samma mål med samma styrande principer. 

 

På Lars Sjödin Network hjälper vi er att skapa detta ramverk, antingen genom att få det redan nedskrivna att omsättas i handling eller formalisera ett fungerande ledarskap i nedskrivna vision. mission och värderingar.

INTRESSEANMÄLAN RAMVERK

Kontakta oss nedan för samtala om hur vi kan hjälpa er att skapa ert ramverk.

arrow&v
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2021 by Lars Sjödin Network