COACHING

NLP metodik

Coaching med NLP metodik kombinerar klassisk coaching med en rad olika tekniker och metoder som tagits fram när man studerat framgångsrika människor inom olika områden. För att se hela klienten i sitt sammanhang utgår coachen ifrån de så kallade Logiska Nivåerna. Det finns sex olika nivåer som alla är sammanlänkade med varandra utifrån det system de tillsammans utgör. Förändringar kan ske på olika nivåer och NLP hjälper klienten att göra förändringar på rätt nivå. 

NLP handlar om att hitta skillnaden som gör skillnaden i klientens strävan mot ett önskat resultat, eller som man också kan uttrycka det: processen är mer fokuserad på vad som kvalitativt fungerar för den enskilde individen än vad som är "sant" enligt kvantitativ forskning.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network