© 2020 Lars Sjödin Network

Nätverket

Man ska göra det man älskar mest, för det man älskar gör man bäst.

 

Den övertygelsen har styrt mig i många år och den blir bara starkare och starkare ju äldre jag blir. Det är också den som är en av de största anledningarna till att jag både valt och fått förmånen att samarbeta med några av de främsta konsulterna och utbildarna inom områden de själva brinner för.

Lars Sjödin

Grundare och samordnare

Vi skräddarsyr våra team med omsorg för vi tror inte att framgångsrika konsultorganisationer i första hand består av en statisk grupp. Vi vill kunna erbjuda många möjliga kombinationer av både konsult- och utbildarteam.

Konsultteam
Coacher

Olikheter berikar och därför tror vi på att ha en bred flora av erfarenhet, kunskap och kompetens. Nätverkets medlemmar är inte stöpta i samma form med samma utbildning och erfarenhet. 

Vi tror att det bästa teamet skapas utifrån tillit, öppenhet, ansvar och samarbete. Just därför har vi en arbetsmodell som gör att vi snabbt kan sätta ihop unika konsult- och utbildarteam utifrån kundens unika behov.

Utbildarteam

Föreläsare

Med era behov i fokus kan vi därför sätta ihop det bästa teamet eller mest kvalificerade konsulten för den bästa lösningen utan att behöva göra avkall på kvalitén vare sig när det gäller innehåll eller genomförande.