© 2020 Lars Sjödin Network

Lars Sjödin

Allt började för länge länge sedan i den lilla staden Härnösand. Långt innan någon sade de bevingade orden "Internet - det är bara en fluga", ja till och med i en tid när Internet bara var en futuristisk illusion. Idag, väldigt många år senare, syns han ändå här i det som bara skulle bli en fluga. Fysiskt befinner han sig för det mesta i Sveriges huvudstad, även om han till och från är på resande fot i vårt avlånga land. 

Redan i relativt tidig ålder hade Lars en förkärlek att uppträda inför folk. Detta fick han utlopp för bland annat genom att på "Roliga timmen" uppträda och mima till gruppen Kiss. Uppträdandet är en passion som han än idag delar med sitt yngre jag. Den stora skillnaden är att dagens framträdanden har mindre med rock'n'roll och mer med mänskligt beteende att göra. 

Personlig

bakgrund

Någon kallade Lars vid ett coachingtillfälle för "en blandning mellan en rockstjärna och Sokrates". Å andra sidan kallade en annan person Lars för en surkart vid ett annat tillfälle. Vad som är sant eller inte låter vi vara osagt. Men den första beskrivningen är något han gör sitt bästa för att leva upp till, i synnerhet som coach. 

Även om Lars alltid varit intresserad av mänskligt beteende och interaktioner, eskalerade det intresset när han på 90-talet läste till Lärare i Idrott och Hälsa på GIH. Under Lärarhögskolans sista år i Örebro började Lars läsa Idrottspsykologi och Psykologi parallellt med sina studier i pedagogik.

Detta ledde sedan till att han några år senare valde bort Idrottsläraryrket för att, vid en tidpunkt då Y2K buggen bekymrade en stor del av befolkningen, undervisa i beteendevetenskapliga ämnen på Bosön. Ungefär i samma veva gav han ut sin första bok, Tänk om, tillsammans med sin dåvarande kollega Staffan Petersson.

Från 2000 till 2010 var Lars anställd på Bosön. Och sedan 2007 har Lars varit verksam konsult och delägare i konsultbolag. Från 2017 driver han sitt egna bolag Lars Sjödin Network. Idag har han det bästa av två världar - han får vara konsult, coach och utbildare inom både näringsliv och idrott.

Yrkesmässiga
egenskaper

Lars har en stark fascination för påverkanspsykologi, mänskligt beteende och kommunikation. Den har fått honom att studera beteendevetenskapliga discipliner både utanför och inom universitetsvärlden. 

Hans Magisterexamen i Ledarskap är bara en av flera pusselbitar i den kunskapsflora som bidrar till att många beskriver honom som skarpsinnig, målinriktad och noggrann.

 

Flera vittnar om hans förmåga att fånga upp och förstärka de mellanmänskliga processer som hjälper team eller enskilda individer att prestera. Förutom ovanstående brukar hans starka drivkraft att vilja utveckla och skapa nytt vara påtaglig i hans arbete.

 

Kanske är det bland annat därför han ofta anlitas som utbildare och coach inom såväl näringsliv som idrott. Här bredvid kan du läsa om några uppdrag Lars gjort de senaste 10 åren. Eftersöker du referenser så finns givetvis även det, som utbildare, coach och konsult.

Utbildning

Urval uppdrag

Exempel på uppdrag:

 • Skräddarsytt utbildningar i samtalsteknik och coaching för offentlig sektor, näringsliv och idrott

 • Skapat och genomfört interna ledarprogram för ett flertal stora företag och organisationer

 • Implementerat värderingar i större och mindre organisationer

 • Över 700 dokumenterade coachtimmar med över 75 olika grupper

 • Profilerat 1000-tals individer genom DISC 

 • Utbildat över 1000 ishockeytränare i prestationspsykologi och ledarskap 

 • Utvecklat ett stort antal ledningsgrupper på olika nivåer inom offentlig och privat dekor

 • Mental coach för både enskilda elitidrottare och lag sedan 2000

 • Skapat och genomfört certifieringsgrundande coachutbildningar genom ICF sedan 2012

 • Över 900 dokumenterade coachtimmar med över 100 olika klienter

 

Exempel på universitetsutbildningar licensieringar och certifieringar

 • Fil. mag. i Ledarskap (Uppsala universitet)

 • Psykologi (Stockholms universitet)

 • Idrottspsykologi (Örebro universitet)

 • Aktiv hälsoutveckling (Örebro universitet)

 • Idrottslärarexamen (Örebro universitet)

 • Idrottspedagogik (Umeå universitet)

 • Certifierad coach ICC

 • Licensierat NLP trainer

 • Certifierad användare av fem olika DISC instrument

 • Licensierad konsult i Sales Call Reluctance® och Säljstilar 

 • Licensierad i Leadership Networking Questionnaire (LNQ)

 • Licensierad i testet Career Styles Inventory (CSI) 

 • Certifierad i Hypnos