COACHING

Klassisk metodik

Klassisk coaching är ett bestämt sätt att arbeta med en uppsättning redskap och tekniker för att skapa effektiva samtal där klientens självbestämmande och egna svar är i fokus. Coaching är särskilt framgångsrikt när den som blir coachad har kompetens och motivation eftersom metodiken bygger på att klienten är experten på sin egen tillvaro.

 

Utgångspunkten och coachens verktyg är i huvudsak kraftfulla och effektiva frågor som får klienten att ta nya perspektiv som i sin tur ger nya insikter. Men även andra instrument som bedöms vara lämpliga för påskynda utvecklingsprocessen används. Alla verktyg utgår dock helt och hållet utifrånklientens situation och önskemål.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network