• Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network

COACHING

Klassisk metodik

Klassisk coaching är ett bestämt sätt att arbeta med en uppsättning redskap och tekniker för att skapa effektiva samtal där klientens självbestämmande och egna svar är i fokus. Coaching är särskilt framgångsrikt när den som blir coachad har kompetens och motivation eftersom metodiken bygger på att klienten är experten på sin egen tillvaro.


Utgångspunkten och coachens verktyg är i huvudsak kraftfulla och effektiva frågor som får klienten att ta nya perspektiv som i sin tur ger nya insikter. Men även andra instrument som bedöms vara lämpliga för påskynda utvecklingsprocessen används. Alla verktyg utgår dock helt och hållet utifrånklientens situation och önskemål.