COACHING

Agil metodik

Coaching med agil metodik är i grund klassisk coaching, men med inslag av utbildande moment där coach och klient arbetar tillsammans i cykler för att optimera klientens beteendeflexibilitet. I detta upplägg gör klienten en DISC analys som riktad mot yrkesrollen. Den är ett hjälpmedel för en del av de insikter och uppgifter som skapas.

En skillnad mellan klassisk och agil coaching är att den agila ibland går från ren coaching till att vara utbildande med konsultativa inslag. Denna typ av coaching passar dig som vill öka din beteendeflexibilitet, vässa dina people skills och effektivisera din kommunikation.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Lars Sjödin Network